E-więzi

Samotność

Konsekwencją prędkości i intensywności zachodzenia zmian dotyczących rozwoju mediów, nowych technologii, zwiększenia mobilności i nieprzewidywalności zdarzeń epidemicznych są przeobrażenia w zakresie relacji międzyludzkich. Dochodzi w nich do zanikania bliskich kontaktów interpersonalnych oraz wzrostu poczucia osamotnienia pomimo posiadania licznych kontaktów.

Nadal osobami, z którymi Polacy najchętniej spędzają czas wolny są w kolejności najbliższa rodzina, partnerzy oraz krewni. Samotne spędzanie czasu wolnego najczęściej deklarują osoby starsze, mające 65 lat i więcej (komunikat CBOS Nr 151/2017).

Chociaż w języku potocznym, jak również w literaturze fachowej pojęcia osamotnienie i samotność funkcjonują jako synonimy, to osamotnienie ma tylko negatywne znaczenie i łączy się często z cierpieniem i bólem psychicznym. Uważa się, że osamotnienie ma zawsze negatywne reperkusje, jest nieprzyjemnym uczuciem, przykrym stanem powodowanym oderwaniem i brakiem relacji z innymi osobami. Natomiast samotność ma  dwa aspekty swego znaczenia, pozytywny i negatywny. W jej negatywnym rozumieniu, to subiektywne odczucie członka zbiorowości o braku jego wystarczających więzi emocjonalnych z resztą wspólnoty.

Poczucie osamotnienia związane jest w dużej mierze ze stanem cywilnym. Najczęściej doświadczają go wdowy i wdowcy. Według wskazanego powyżej badania CBOS ponad połowa badanych z tej grupy (55%) przynajmniej od czasu do czasu odczuwa samotność, w tym dla 12% jest to stan bardzo częsty lub wręcz permanentny. Najczęściej osamotnienia doświadczają osoby starsze, gorzej wykształcone i sytuowane oraz borykające się z problemami zdrowotnymi. Stąd pojawiają się coraz bardziej wyraźne apele o walkę z osamotnieniem i samotnością, która zagraża zdrowiu.

Problem ten został  już zauważany w Europie, gdzie w niektórych krajach  pracuje się nad powołaniem pełnomocnika rządu ds. walki z  osamotnieniem. Jest  na tyle istotny i groźny, że przestał być już tabu. „The Guardian”, podaje, że czas  zająć się problemem, który „dla zbyt wielu ludzi jest smutną rzeczywistością współczesnego życia”. Jak wynika z sondażu Brytyjskiego Czerwonego Krzyża ponad 9 mln Brytyjczyków odczuwa osamotnienie. http://l24.lt/pl/ciekawostki/item/227023-wielka-brytania-ma-ministra-do-spraw-samotnosci