Przeczytaj również
SAMOTNOŚĆ A OSAMOTNIENIE
Konsekwencją prędkości i intensywności zachodzących zmian dotyczących między innymi rozwoju mediów, nowych technologii, zwiększenia mobilności i niepr...
Bliskość
Jedną z możliwych perspektyw spojrzenia na zagadnienie bliskości jest stanowisko, które znajduje jej naturę w istniejących relacjach. „Wszyscy (…) ży...
Samotność