E-więzi

SAMOTNOŚĆ A OSAMOTNIENIE

Konsekwencją prędkości i intensywności zachodzących zmian dotyczących między innymi rozwoju mediów, nowych technologii, zwiększenia mobilności i nieprzewidywalności zdarzeń epidemicznych są przeobrażenia w zakresie relacji międzyludzkich. Dochodzi w nich do zanikania bliskich kontaktów interpersonalnych oraz wzrostu poczucia osamotnienia pomimo posiadania licznych kontaktów.

Nadal osobami, z którymi Polacy najchętniej spędzają czas wolny są, w kolejności, najbliższa rodzina, partnerzy oraz krewni. Samotne spędzanie czasu wolnego najczęściej deklarują osoby starsze, mające 65 lat i więcej (komunikat CBOS Nr 151/2017).
Chociaż w języku potocznym, jak również w literaturze fachowej, pojęcia osamotnienie i samotność funkcjonują jako synonimy, to osamotnienie ma tylko negatywne znaczenie i łączy się często z cierpieniem i bólem psychicznym.

Uważa się, że osamotnienie ma zawsze negatywne reperkusje, jest nieprzyjemnym uczuciem, przykrym stanem powodowanym oderwaniem i brakiem relacji z innymi osobami. Natomiast samotność ma dwa aspekty swego znaczenia. Pozytywny - gdy wiąże się z potrzebą i własnym wyborem życia w samotności. Natomiast w jej negatywnym rozumieniu, będzie to subiektywne odczucie jednostki o braku wystarczających więzi emocjonalnych z resztą wspólnoty.
Poczucie osamotnienia związane jest w dużej mierze ze stanem cywilnym. Według wskazanego powyżej badania CBOS najczęściej doświadczają go wdowy i wdowcy. Ponad połowa z nich (55%) boryka się z nim „od czasu do czasu” , w tym jednak dla 12% jest to stan bardzo częsty lub nawet permanentny. Najczęściej osamotnienia doświadczają osoby starsze o niskim poziomie wykształcenia, gorzej sytuowane lub posiadające problemy zdrowotne.

Coraz częściej pojawiają się wyraźne apele o walkę z osamotnieniem, które jest jednoznacznie definiowane jako ogólnoświatowe zagrożenie dla zdrowia.
Problem ten został już zauważony w Europie, gdzie w niektórych krajach pracuje się nad powołaniem pełnomocnika rządu ds. walki z osamotnieniem. Temat jest na tyle istotny i groźny, że przestał być już tabu. „The Guardian” podaje, że czas zająć się problemem, który „dla zbyt wielu ludzi jest smutną rzeczywistością współczesnego życia”. Jak wynika z sondażu Brytyjskiego Czerwonego Krzyża ponad 9 mln Brytyjczyków odczuwa osamotnienie.

http://l24.lt/pl/ciekawostki/item/227023-wielka-brytania-ma-ministra-do-spraw-samotnosci