Przeczytaj również
Wsparcie seniorów w czasach koronawirusa
Pandemia koronawirusa zaskoczyła cały świat. Wirus okazał się problemem długotrwałym, wystawiającym na próbę niemalże wszystkie sektory funkcjonalne p...
Aktywizacja zawodowa seniorów
Polskie społeczeństwo starzeje się coraz szybciej. Według prognoz, w latach 2014-2050 populacja osób w wieku 60+ będzie obejmowała ok. 40% ogółu społe...