Opieka prawna

Wsparcie seniorów w czasach koronawirusa

Pandemia koronawirusa zaskoczyła cały świat. Wirus okazał się problemem długotrwałym, wystawiającym na próbę niemalże wszystkie sektory funkcjonalne państwa. Seniorzy są grupą, która jest szczególnie narażona na zakażenie, dlatego trzeba ją otaczać wyjątkową opieką.

Jakie środki powinny zostać wdrożone bądź ulepszone?

  • Ujednolicenie przekazu informacji. Priorytetem jest, by seniorzy mieli łatwy dostęp do rzetelnych informacji na temat stanu pandemii i znali jej realne zagrożenie.
  • Wsparcie inicjatyw w obliczu fali bezrobocia. Walka ze zjawiskiem ageizmu.
  • Pomoc w życiu codziennym osobom starszym, które są odizolowane ze względu na wysokie zagrożenie zdrowa i życia. Wiąże się to również ze zgromadzeniem informacji na temat samotnych seniorów potrzebujących wsparcia w obrębie danego terenu.
  • Zagwarantowanie stałego dostępu do ochrony zdrowia. Seniorzy nieustannie są narażeni na problemy ze zdrowiem, nie tylko w związku z COVID 19. Należy zapewnić im łatwy i skuteczny dostęp do opieki medycznej.
  • Zwiększenie działań mających na celu ostrzeżenie seniorów przed wzmożonymi falami oszustw i wyłudzeń spowodowanych izolacją.

Jakie formy pomocy może uzyskać senior od instytucji rządowych w dobie koronawirusa?


Jeśli Twój senior potrzebuje pilnej pomocy prawnej, oferujemy darmową konsultację na opiekaprawna24h.pl