Opieka prawna

Troska o najbliższych - jak to wygląda od strony prawnej?

Troska o naszych najbliższych to nie tylko przywilej, ale również prawnie uregulowany obowiązek. Relacje rodzinne powinny być kształtowane z poszanowaniem norm społecznych i moralnych. Obowiązki wobec członków rodziny uregulowane są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, który wskazuje szereg przepisów dotyczących zarówno opieki rodziców i dziadków nad dziećmi, jak również, co często marginalizowane, dzieci i wnuków nad rodzicami i dziadkami.

Społeczeństwo posiada dużą świadomość obowiązków wychowawczych, opiekuńczych i alimentacyjnych rodziców w stosunku do małoletnich, jednak tak samo dużą rolę odgrywają powinności dzieci w stosunku do starszych pokoleń rodzinny.

Kodeks kompleksowo reguluje aspekty życia rodzinnego, podkreślając rolę wzajemnego wsparcia i darzenia się szacunkiem tym samym wyznacza normy życia w społeczeństwie i rodzinie, które są powszechnie przyjęte. Są to pewne standardy wzajemnych relacji rodzinnych, które są powszechnie uznawane, a ustawodawca uznaje za wartościowe. W pojęciu wzajemnego wsparcia mieszczą się zarówno kwestie materialne jak i niematerialne, które zawierają w sobie obowiązki związane zarówno z pomocą w czynnościach życia codziennego jak i wsparciem finansowym członków rodziny. Moralny obowiązek szacunku i wsparcia jest podstawą do dalszej interpretacji kodeksowych uregulowań. W połączeniu z innymi przepisami tworzy wachlarz zarówno uprawnień jak i obowiązków takich jak: obowiązek opieki, wsparcia,
obowiązek alimentacyjny.

Obowiązek alimentacyjny może przejawiać się nie tylko w dostarczaniu środków finansowych, ale również zapewnieniu rodzicom kompleksowej opieki związanej z pomocą medyczną, posiłkami, zapewnieniem wsparcia prawnego, bieżących zakupów, co często jest korzystniejszą i bezpieczniejszą opcją. Powierzenie tych obowiązków zaufanemu usługodawcy odciąży w codziennych obowiązkach oraz ułatwi bliskim nam osobom funkcjonowanie.

Należy podkreślić, że niedotrzymywanie obowiązków wobec osób, których powinniśmy otoczyć opieką i codziennym wsparciem może wiązać się z koniecznością przymusowej opieki orzeczonej przez sąd. Rodzice, którzy znajdują się w niedostatku, są bowiem uprawnieni do złożenia pozwu o alimenty, a w wyniku przeprowadzonego postępowania ich wysokość zostanie ustalona wyrokiem, który będzie wiążący dla stron. Obowiązek ten nie ustaje również w momencie umieszczenia rodziców w domach opieki, bowiem dzieci i wnuki, prawnuki będą ponosiły koszty utrzymania związane z pobytem w takim domu ponad kwotę, której podopieczny nie jest w stanie ponieść sam. Ma też to przełożenie na prawo spadkowe oraz cywilne, które chroni dobre relacje rodzinne, a dla osób, które nie wypełniają swoich obowiązków przewiduje takie instytucje jak wydziedziczenie czy odwołanie darowizny.

Doświadczenie pokazuje, że ciężko jest przyznać się do trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej i życiowej, nawet przed najbliższymi. Dobrze jest więc działać wszechstronnie i już wcześniej zadbać o komfort życia osób dla nas ważnych, którym wiele zawdzięczamy. Pomoc najbliższym jest dla wielu z nas sprawą oczywistą i bardzo naturalną.

W obecnych czasach, które wiążą się z dużą mobilnością, przemieszczaniem się, oddalaniem od domu rodzinnego w poszukiwaniu pracy, równie naturalne wydaje się być korzystanie z dostępnych usług, które pomogą zatroszczyć się o najbliższych.