Opieka prawna

Prawa pacjentów

Podmioty medyczne oferują wiele świadczeń medycznych, z których możemy korzystać. Codziennie tysiące osób wykonuje badania kontrolne, poddaje się zabiegom operacyjnym czy odbywa wizyty lekarskie. To sprawia, że stajemy się pacjentami i zaczyna przysługiwać nam szereg praw. Świadomość swoich praw może bywa niezbędnym elementem, zwłaszcza w sytuacjach generujących konieczność ich wyegzekwowania.

Warto pamiętać, że przed realizacją świadczenia, powinna zostać pobrana od nas zgoda na jego wykonanie. Świadczenia powinny być realizowane z pełnym poszanowaniem godności i intymności pacjenta oraz w całości objęte tajemnicą.

Przekazywane podczas wykonywania usługi informacje o stanie zdrowia, muszą być udzielone w sposób wyczerpujący oraz w pełni zrozumiały dla pacjenta. Należy wspomnieć, że udzielana pacjentowi pomoc powinna być zgoda z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Podmiot udzielający świadczeń jest zobowiązany do udostępnienia pacjentowi wglądu do dokumentacji medycznej. Warto zaznaczyć, że do wglądu do dokumentacji medycznej może zostać upoważniona osoba trzecia.

Instytucją stojącą na straży praw pacjentów jest Rzecznik Praw Pacjenta. Do jego zadań należy rozpatrywanie skarg poruszających problem naruszenia praw pacjentów. Skarga może zostać złożona przez każdego pacjenta, którego prawa nie były przestrzegane. Poszkodowany pacjent może również domagać się zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za zdarzenie medyczne.

Potrzebujesz porady prawnej z zakresu praw pacjenta? Zgłoś się do specjalistów z opiekaprawna24h.pl