Opieka prawna

Limity przewozu środków płatniczych przez granicę

Możliwość dużej mobilności i przemieszczania się po całym świecie zwiększa szanse na inwestycje i emigracje w celach zarobkowych. To wiąże się z koniecznością przewozu środków płatniczych przez granice państw. By móc uregulować prawnie tę kwestię, ustalono limity przewożonych środków pieniężnych i konieczność zgłaszania kwot przewyższających maksymalne wartości przewidziane przez regulacje.

Na ten moment limit legalnego przewozu pieniędzy przez granicę wynosi 10 tysięcy euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach. Kwoty mieszczącej się w tej granicy nie trzeba zgłaszać odpowiednim organom. Nie ma również znaczenia środek transportu, jakim przekraczamy granicę.

Wszystkie środki pieniężne o wartości powyżej 10 tysięcy euro muszą być zgłoszone odpowiednim organom Straży Granicznej lub Służby Celno – Skarbowej. Można to zrobić za pomocą formularzy deklaracyjnych.

Do środków pieniężnych należą banknoty i monety (również te, które oficjalnie wycofano z obiegu, ale można wycenić ich wartość), czeki, złoto, weksle, papiery wartościowe oraz karty przedpłacone.
Limit 10 tysięcy euro nie obowiązuje przy przewożeniu środków płatniczych pomiędzy krajami strefy Schengen.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na tematy związane z polskim prawem, odezwij się do zespołu opiekaprawna24h.pl. U nas otrzymasz pełną pomoc prawną 24h!